Jacana Business Empowerment News

Juli 2016

Verhuizing naar Chipata

In eerdere nieuwsbrieven vertelde we al dat Jacana een SMART trainings centrum wil starten voor ondernemers in de water sector. De resultaten van het huishoud onderzoek in het Noorden, Westen, Centraal, Zuid en Oost Zambia geeft aan dat het Oosten de meest geschikte locatie voor het SMART center is. Jacana is deze maand verhuisd naar Chipata, hoofdstad van Zambia's Oostelijke provincie.

---

Beleefdheidsbezoeken

Jacana bezocht autoriteiten op provinciaal, district- en stads-niveaus en de "paramount chief" van de "Ngoni people" (vergelijkbaar met koning Willem Alexander, maar dan anders) iedereen omarmt het programma en geeft zijn volledige medewerking.

---

 Ons nieuwe kantoor

Dit is ons nieuwe kantoor met een lap grond waar we demonstratie producten van het water project kunnen plaatsen. Het nieuwe adres is:4284 Kombe Road Moth Extension PO Box 510293 Chipata, Zambia. Het kantoor heeft een resource centre met internet faciliteiten en een kleine bibliotheek voor de ondernemers die we begeleiden. Bovendien is er een werkplaats voor de pomp productie training.

jacana

Eerste training in Chipata:

Land voor demonstratie van SMART water producten:

Entrepreneurs

Ondernemers

Nieuwe ondernemers van Chipata met verschillende achtergronden zijn inmiddels geselecteerd en de eerste training startte op 3 augustus 2016. Vanaf nu traint Jacana drie groepen per kwartaal in plaats van twee.

---
chipata

Chipata

Chipata betekent letterlijk "tussen de heuvels".  Het gebied is inderdaad heuvelachtig en er wonen zeer vriendelijke mensen. De provincie grenst aan Malawi en er is daardoor veel bedrijvigheid. Er zijn veel verschillende ondernemers die de stad een levendige atmosfeer geven.

Volg ons op: