Jacana

februari 2020

Hallo subscriber subscriber,

TI

Train de trainer

Dankzij een donatie van Transform International Canada heeft Jacana een train de trainer programma voor bijenhouders kunnen ontwikkelen. Met deze nieuwe training begeleiden we mensen die veelal op honing "jagen" tot professionele bijenhouders die er duurzaam hun brood mee kunnen gaan verdienen. De cursus besteedt natuurlijk aandacht aan het houden van bijen en gaat daarnaast in op ondernemen en de financiële aspecten daarvan. Naast de theorie zal het grootste gedeelte van de training in de praktijk bij de cursisten zelf plaats vinden.

De training

De training is in de eerste week van februari gegeven door Frank Leenen, PUM Nederlands senior experts. Hij heeft vier toekomstige lokale trainers getraind. Frank heeft veel achtergrondinformatie gegeven over het houden van de Afrikaanse “Scutellata bij”. De nieuwe trainers hebben een schat aan informatie gekregen die ze kunnen overbrengen op de bijenhouders. Naast theorie is er ook veel aandacht geweest voor de praktijk. Iedere dag zijn de trainers onder begeleiding van Frank het veld ingegaan om te leren van en te werken met de bijen. Ze hebben daarbij gelet op de kwaliteit van de bijenkasten, hoe een bijenkast te openen, bijenbroed, nieuwe broed in nieuwe kasten, maar ook niet te vergeten hoe om te gaan met traditionele bijenkasten.

 

  

Praktijk les.

.

Theorie les

Veel van de toekomstige bijenhouders die getraind gaan worden werken nu namelijk nog met traditionele bijenkasten gemaakt van de bast van een boom. Het is echter erg moeilijk om schone honing te oogsten van deze traditionele kasten en bovendien is de kans groot dat een groot aantal bijen sterven, omdat er vaak vuur gebruikt wordt bij het oogsten van de honing. Daarom zal de nadruk in de training komen te liggen op het werken met top bar kasten. Die zijn voor beginners gemakkelijk te onderhouden en de honing kan eenvoudig geoogst worden zonder het bijenvolk uit te moorden. Iedere getrainde bijenhouder krijgt een gedeeltelijk gesponsorde top bar hive, beschermende kleding en een beroker, die inmiddels allemaal lokaal geproduceerd worden.

 

 

Traditionele bijenkast.

 

 

 

Top bar bijenkast.

Vervolg

Pious Nyirongo, Jacana trainer, zal begin maart de groep trainen in de business en financiële vaardigheden. De trainers leren hoe ze het Lean Canvas model kunnen gebruiken om de toekomstige bijenhouders na te laten denken over hun uitbreidingsplannen in de bijenhouderij en wat daarvoor nodig is. Daarnaast gaan ze de kostprijs berekenen voor 1 kg pure honing. Dit gaat onder andere hun toekomstige verkoopprijs bepalen. Als laatste leren ze een eenvoudig boekhoudsysteem om de inkomsten en uitgaven overzichtelijk te houden en de winst te berekenen.

Alle nieuw te trainen bijenhouders worden door Jacana op dit moment zorgvuldig geselecteerd en zij moeten op z’n minst twee jaar ervaring hebben met het houden van bijen en de motivatie hebben om uit te breiden.

In april zullen de vier trainers in groepjes van twee de eerste trainingen verzorgen aan groepen van telkens 10 bijenhouders. Naast de theorie zullen ze ook praktijklessen verzorgen in het veld.

Samen met Frank heeft Jacana een handleiding voor trainers en een basiscursus voor bijenhouders ontwikkeld. Die kunnen later dit jaar via de website gratis verkregen worden.

Frank hartelijk bedankt voor het trainen van de trainers en we zijn als Jacana zeer verheugd dat we onze “eigen” trainers in kunnen zetten.

Moses Nyirenda, Frank Leenen, Pious Nyirongo, Keepson Chirwa en Collins Musonda

---

Volg ons op sociale media. We houden je op de hoogte met zinvolle, grappige en korte verhalen, video's en foto's.