Jacana

Januari, 2019

Hallo subscriber subscriber, 

Hoe doet EMD het? 

De coöperatie is nu bijna vier maanden oud en er is veel gebeurd sinds de oprichting. Zo hebben de leden van de coöperatie unaniem gekozen voor een manager. Dit is Pious Nyirongo geworden. Pious zal deze taak een jaar op zich nemen ondersteund door Jacana. In dit jaar zal Pious ook een nieuwe manager inwerken en zal de coöperatie geheel op eigen benen komen te staan.

 

Manager Pious werkt Hastings in als toekomstig manager

EMD is in de maand oktober 2018 een promotie campagne gestart voor Chipata en omstreken. Dit is gebeurd via radio spots vier keer per dag en tv spots zes keer per dag. De telefoon stond roodgloeiend. Er werd zelfs ’s nachts en in de weekenden gebeld voor informatie.

De eerste maand werden door potentiele klanten veel beloftes gedaan, maar niet nagekomen en werd de manager toch wel een beetje nerveus. Natuurlijk loopt het niet meteen storm en heeft EMD een opstartperiode nodig om te kunnen constateren dat het levensvatbaar is. Gelukkig heeft EMD sinds november 2018 een vliegende start gemaakt, met lovende resultaten.

Er is een afspraak gemaakt binnen de coöperatie dat een drilling team altijd bestaat uit twee ervaren drillers en dat zij zelf extra helpers huren.

Na 3 maanden:

• Zijn er 11 nieuwe boreholes geboord en pompen geplaatst zonder dat er enige vorm van sponsoring nodig was, waarvan 3 in de zuidelijke provincie van Zambia (ruim een dag rijden), 1 in Mfuwe district, 1 in Lundazi district en 6 in Chipata district.

• Zijn er 16 gedeeltelijk gesponsorde pompen geplaatst in opdracht van Jacana in Chipata district in het Water voor Zambia project.

• Nu is 1 team aan het drillen in de zuidelijke provincie en zijn 3 teams aan het drillen in Chipata district.

• Heeft EMD een wachtlijst voor 7 boreholes, waarvan 2 in Chipata district, 1 in Mfuwe, 2 in zuidelijke provincie en 2 in centrale provincie.

Voordat EMD operationeel werd, hebben de drillers, van maart 2017 tot oktober 2018, in totaal 89 boreholes handmatig gedrild, waarvan 63 gedeeltelijk gesponsord en 26 Self-supply, wat wil zeggen dat de mensen de pomp zonder enige subsidie hebben gekocht.

Tot nu (jan 2019) zijn 6160 mensen voorzien van water voor huishouden en/of inkomen genererende activiteiten.

Concluderend kunnen we zeggen dat EMD een vliegende start heeft gemaakt. De opdrachten komen niet alleen van Chipata district maar zelfs uit het hele land. De promotie heeft zeker ertoe bijgedragen dat EMD opdrachten heeft gekregen, maar ook het Water voor Zambia project heeft laten zien dat de technologie werkt. Mensen zien de pompen in de Show case area en praten er met hun familie en vrienden over.  

Veel hangt af van hoe EMD gemanaged wordt. Contacten moeten onderhouden worden, contracten opgesteld en getekend, opdrachten moeten toebedeeld worden aan drilling teams, financiën moeten transparant zijn en natuurlijk moet de kwaliteit van de boreholes bewaakt worden. Voor dat laatste huurt EMD Jacana in. Jacana monitord iedere nieuwe pomp en geeft een kwaliteitscertificaat met daarop ook het telefoonnummer van de betreffende driller. Dit is nodig voor de klant zodat hij altijd een driller of lasser kan bereiken als de pomp onderhoud behoeft.

www.emd-zambia.com

---

Volg ons op social media. We houden je op de hoogte met zinvolle, grappige en korte verhaaltjes, videos en foto's.