NewsLetterHeading
Aug 2020

Hallo ,

Doel bereikt "Water voor gezondheidscentra".

Inmiddels hebben we 21 klinieken in een provincie (zo groot als Nederland), die geen water hadden en waarbij we het grondwater konden bereiken, van water voorzien. Daarmee hebben bijna alle klinieken water. Helaas zijn er een aantal klinieken gebouwd op plekken waar wij en zelfs zware machines geen grondwater kunnen vinden. De enige optie voor deze centra is regen water opvangen, maar dat kan pas over een maand of vier/vijf. Tot die tijd zal er geen drup regen vallen.

Aan deze kant van de evenaar is het nu winter en er worden steeds meer corona besmettingen geconstateerd, alhoewel het nog altijd onmogelijk blijft om de daadwerkelijke omvang in te schatten. Inmiddels zijn ook op plekken die we met dit project van water hebben kunnen voorzien Covid-19 patiënten opgenomen. De impact van uw hulp is daarmee van onschatbare waarde, niet alleen voor de patiënten maar ook voor iedereen die in de buurt van de geïnstalleerde pomp woont. De afgelopen maanden hebben 22,709 mensen dankzij uw hulp toegang tot water gekregen. Dit houdt in dat het ziekenhuis water kan gebruiken voor de patiënten, dat patiënten hun handen kunnen wassen en dat omwonenden het water voor huishoudelijk gebruik kunnen gebruiken en natuurlijk hun handen vaker kunnen wassen, waardoor de belangrijkste barrière voor verspreiding gelegd is.

We staan er telkens weer versteld van hoe snel en professioneel een groep enthousiaste kleine ondernemers, zoals de door ons getrainde drillers, dergelijke acties over een groot gebied kunnen uitvoeren. Ieder gezondheidscentrum vergt weer een andere aanpak, er zijn geen twee vergelijkbare situaties. De getrainde ondernemers zijn gewend aan onverwachte problemen en hebben het oplossende vermogen om daar binnen een bepaald budget mee om te gaan.

Het aantal onverwachte problemen in dit project was buiten ieders verwachting groot. Maar er is zelfs nog wat geld over en daarmee gaan we ook een aantal scholen van water voorzien.
numberofpeopleserved
Normaal richten we ons op pompen die privé-eigendom zijn. Een privé pomp bedient gemiddeld 55 mensen en wordt goed onderhouden ook omdat de eigenaar het water voor inkomen generende activiteiten gebruikt, zoals groentes verbouwen, het houden van kleinvee, het produceren van stenen etc. Bovendien wonen mensen in rurale gebieden ver uit elkaar, waardoor er per waterpunt niet veel gebruikers zijn.

In tijden van Covid-19 voelden we ons echter genoodzaakt dat criterium tijdelijk los te laten. Bij wijze van noodhulp plaatsten we pompen bij ziekenhuizen. Daarmee bereiken we heel veel mensen zoals de grafiek hierboven laat zien. We weten echter uit ervaring dat pompen die geen privé bezit zijn over het algemeen slecht onderhouden worden. Uit ons onderzoek bleek dat sommige pompen bij ziekenhuizen al jaren kapot waren, omdat het water comité de pomp niet kon of wilde onderhouden. Soms ontstond er zelfs ruzie over wie er verantwoordelijk was voor de pomp. Het is gebruikelijk dat pompen eigendom worden van “Water comités” of in dit geval “Health comités”. Dat is een groep gebruikers uit de gemeenschap die de officiële eigenaar van de pomp zijn. Deze groepen werken in het begin vaak goed, het is afwachten of dat zo blijft.

Hoe dan ook, het project heeft nu al veel leed voorkomen.

117-2TumpNailWithPlayButton


Onze dank is groot naar elke individuele donor en elke kleine ondernemer.


Divider

Borehole siting machines bouwen

Je kunt je wel voorstellen dat de apparatuur voor borehole siting (Vertical Electric Sounding of VES) de afgelopen maanden intensief gebruikt is. Niet alleen binnen onze eigen provincie voor onder andere de klinieken maar zelfs daarbuiten op twee dagen rijden zijn 10 sites gemeten. Borehole siting metingen kunnen veel geld besparen als je bedenkt dat zij de klant adviseert welke boormethode het beste past en dus droge boreholes voor een groot deel voorkomen worden.
VESmachineMaking
De apparatuur van het eerste uur begon slijtage te vertonen. Tijd om enkele mensen te leren hoe je zelf zo’n apparaat kunt maken. Elektrisch bodemonderzoek is gebaseerd op het meten van elektrische weerstand en kan gelukkig gedaan worden met betaalbare lokaal beschikbare middelen. De materiaal kosten zijn ongeveer € 300 inclusief batterij en kabels.
VESmachineMakingStudents
Professionele VES-machines kosten al snel € 3000 ze werken weliswaar sneller en zijn makkelijker te bedienen, maar de kwaliteit van de metingen is hetzelfde want ze gebruiken dezelfde techniek.
Making VES-equipment
Op onze website vind je twee handleidingen: een beschrijft hoe je de apparatuur bouwt en de andere hoe je het gebruikt. Met name voor het gebruik van de apparatuur raden we echter aan om een training bij het SMART Centre te volgen, want met name interpretatie van de resultaten vereist wel wat ervaring.
facebook
youtube
linkedin
NewsLetterFooter