NewsLetterHeading
Juli 2020

Hallo ,

Bouw van Jacana Business Centre.

De lokale autoriteiten hebben groen licht gegeven voor de bouw van het nieuwe kantoor,ontworpen door Ton Teunissen. Onder deskundige begeleiding van Collin Chabula wordt hard gewerkt. Het bouwteam leert veel nieuwe technieken die ze in de toekomst ook bij andere klanten kunnen toepassen.
foundation
Wat is er tot nu toe gerealiseerd:
 • 324 meter hek is geplaatst en twee poorten en de hoofdingang zijn gereed.
 • Een handpomp is geïnstalleerd op een manueel gedrild borehole.
 • Een betaalbare solar pomp is geïnstalleerd en aangesloten op een 4000 liter tank.
 • Het grondwerk voor de fundering van het kantoor is klaar.
 • Er zijn twee containers geplaatst die gebruikt worden als opslagruimte voor staal, hout en 600 zakken cement.
Helaas is een van de bruggen ingestort op de toegangsweg naar ons terrein. Wachten totdat de verantwoordelijke overheid dat opknapt is geen optie dus is een van onze teams op dit moment een nieuwe sterkere brug aan het bouwen.

Divider

Water programma start in nieuw gebied.


Ondanks Corona heeft Jacana het water programma in het nieuwe projectgebied Mwase bij Lundazi, met goedvinden van de lokale gezondheidsdienst, kunnen introduceren. Onder strikte voorwaarden mochten gemeenschappen geïnformeerd worden over het water programma. In meerdere kleinere bijeenkomsten werden onder andere verschillende betaalbare pompen en filters gedemonstreerd.
One of the community meetings in Mwase
Na interviews zijn mensen in ondernemingsvaardigheden getraind. De deelnemers hebben allemaal een eigen plan gemaakt. In dit plan geven ze aan hoe ze extra inkomen gaan genereren als ze het hele jaar door water hebben. Bijvoorbeeld door extra groentes te verbouwen, fruitbomen te telen, kleinvee te houden enz.
Training-Mwase
Emeldah Zulu een van de deelnemers van de ondernemerstraining zei:
The coming of this business training to Mwase is a prayer answered for me and the entire group, I have always had a heart for business but running it successfully has always been a big challenge! Now with this business skill gained, I'll organize my business better and surely succeed to reach greater heights!
De eerste boer heeft al zijn eigen bijdrage betaald voor een pomp. Deze boer heeft veel fruitbomen en zonder water kunnen die moeilijk overleven. De beste plek op zijn land is al gelokaliseerd door het siting team en een drilling team is inmiddels een borehole aan het maken. Anderen zullen snel volgen.

Divider

Water voor gezondheidscentra

Alle 69 gezondheidscentra in Eastern Province, die aangegeven hadden dat ze water nodig hadden, zijn gescreend. De onderzoekers hebben het volgende ontdekt:
 • Sommige centra hadden al water.
 • Een aantal centra weigerden om een eigen bijdrage van 20,- te betalen. Dit laat zien dat ze ook in de toekomst -als de pomp onderhoud nodig heeft- dit ook niet zullen betalen. In dergelijke gevallen kunnen we helaas niet helpen.
 • Sommige centra hebben niet de hele waarheid verteld. Zo vraagt het onderzoek bijvoorbeeld of er in het verleden pogingen zijn gedaan om grondwater te vinden. Bij 11 centra werd verzwegen dat grote machines in het verleden tevergeefs diepe boreholes gemaakt hebben. Dat dit verzwegen wordt, laat wel zien hoe groot de behoefte aan water is. Helaas kunnen handmatige drillers ook geen wonderen verrichten.
Niettemin hebben door dit project inmiddels 7360 mensen water. In enkele geholpen klinieken, zijn reeds positief geteste corona patienten binnen gebracht.
Op dit moment zijn twee teams bezig met het installeren van de laatste 6 pompen. Mede door het goede werk van EMD-drillers hebben nu de meeste gezondheidscentra in Eastern Province water, waardoor de verspreiding van het Covid-19 virus in belangrijke mate vertraagd kan worden.
117-2TumpNailWithPlayButton
Divider

Training van bijenhouders

In het begin van 2020 zijn vier lokale imkers door Frank Leenen van PUM getraind in het trainen van collega imkers.
Jacana heeft in de daarop volgende maanden meer dan 100 bijenhouders gesproken en geselecteerd. Toen we wilden gaan trainen was dat helaas niet mogelijk vanwege de uitbraak van Covid-19. De regering adviseerde om alle groepsbijeenkomsten op te schorten en Jacana heeft hier gehoor aan gegeven en de training uitgesteld.
Nadat maatregelen werden versoepeld zijn de voorbereidingen getroffen om in augustus de uitgestelde training te hervatten. Maar helaas nemen sinds een paar weken de corona gevallen enorm toe. Ook in Chipata zijn meerdere gevallen bekend en hebben we opnieuw het advies gekregen om de training uit te stellen.
Wat is er tot nu toe wel gerealiseerd:
 • Train de trainer programma.
 • Meer dan 100 bijenhouders zijn geselecteerd.
 • Van de 200 bijenpakken zijn er 100 klaar. De elektriciteit in Zambia is nog steeds een groot probleem. Iedere week wordt gedurende enkele dagdelen de stroom afgesloten en dit vertraagt het proces van de naaisters aanzienlijk.
 • Van de 100 bijenkasten zijn er 50 gereed. De producent heeft een gebrek aan hout. Zodra dit weer voorradig is worden de andere 50 gemaakt.
 • Alle 100 berokers zijn klaar.
Laten we hopen dat corona snel onder controle is, zodat de 100 bijenhouders getraind kunnen worden en een extra inkomen kunnen genereren in deze moeilijke tijden.

IMG_20200722_092328700
Divider

Organische landbouw farming

Veel mensen hebben na onze laatste nieuwsbrief interesse getoond in de handleidingen organische landbouw.
8-cover_Conversion_to_organic_farming
9-cover_Crop_management
4-cover_Pest_disease_and_weed_control
en meer
Een deskundig consortium van onderstaande partners heeft zeer nuttige organisch landbouw handleidingen geschreven.
 • FiBL, Research Institute of Organic Agriculture, Switzerland
 • IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, Germany, www.ifoam.org
 • NOGAMU, National Organic Agricultural Movement of Uganda,
 • FENAB, Senegal
 • OPPAZ, Organic Producers and Processors Association of Zambia,
Deze handleidingen gebruikt Jacana ook in de trainingen. Ze zijn gratis, dus mocht je geïnteresseerd zijn . . .
facebook
youtube
linkedin
NewsLetterFooter