NewsLetterHeading
Mei 2020

Hallo ,

Huidige situatie

Er wordt ons regelmatig gevraagd wat de status van het corona-virus is in ons werkgebied. Om eerlijk te zijn weten we dat niet. De overheid doet wat in hun macht ligt, maar er wordt helaas te weinig getest om statistisch bruikbare informatie te kunnen geven. Bovendien wordt er slechts op enkele plekken in het land getest. Onlangs werd er voor het eerst bij een grens met Tanzania (Nakonda) getest waardoor de aantal infecties omhoog schoot. Tot nu toe wordt er in het Oosten van het land, waar Jacana gevestigd is, nog niet getest. Of er een toename in sterftecijfers is, is helaas ook niet bekend.
DailyNewCasesNakonda
De regering heeft wel preventieve maatregelen opgelegd, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden en mondkapjes op in openbare gelegenheden. Er is geen sprake van paniek in het gebied. Mensen hier zijn gewend aan ziektes zoals malaria, cholera, tbc en HIV/Aids, waar overigens dagelijks nog steeds veel mensen aan overlijden.
We worden helaas niet meer dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en moeten ons beleid dus op veronderstellingen baseren.

Divider

Wat doet Jacana voorlopig nog niet?

We houden voorlopig geen bijeenkomsten met groepen mensen, dit betekent:
  • Geen trainingen van ondernemers
  • Geen bijenhouders trainingen
  • Geen introductie bijeenkomsten in gemeenschappen
  • Geen pomp en filter promotie campagnes met verschillende partners.
We wachten tot het veilig is om met groepen aan de slag te gaan.

Divider

Wat doet Jacana nu juist wel?

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanaf thuis, in rurale gebieden in een-op-een situaties of op het bouwterrein waar voldoende ruimte is om afstand te houden.


Water voor handen wassen in publieke gelegenheden

We hebben handwas faciliteiten geïnstalleerd op strategische plekken bij o.a. publieke markten. Ze worden beheerd en van water voorzien door kleine ondernemers op die plek. Er wordt intensief gebruik van gemaakt. Jacana maakt wekelijks meer dan 70 liter vloeibare zeep voor deze handwas faciliteiten.

Water voor gezondheidscentra

Verder zijn we een project gestart waarin we willen zorgen dat alle gezondheidscentra in de provincie (zo groot als heel Nederland) water hebben. Bij het opstellen van het project vertelden de autoriteiten ons dat er op 35 plaatsen in 8 verschillende districten binnen de provincie water nodig is. De lijst bleek echter niet helemaal up to date. Inmiddels hebben 12 districten onze hulp ingeroepen. Zij geven aan dat ze samen 67 gezondheidscentra hebben zonder water.
De door ons getrainde bodemonderzoekers hebben inmiddels de problemen bij de helft van de districten ter plekke onderzocht en ontdekken dat ook die gegevens niet helemaal kloppen. Maar we krijgen wel een goed beeld van wat er wel nodig is in de verschillende districten.
117-2TumpNailWithPlayButton
Het Ministerie van Gezondheid en het Ministerie van Water zijn aan het uitzoeken hoe ze brandstof kunnen regelen voor het transport dat ons in dit project beloofd is en er wordt gewerkt aan BTW-vrijstelling op de PVC-pijpen voor dit project. Daarmee hopen we de impact van het project te kunnen maximaliseren.

Terwijl de bodem onderzoekers en de Ministeries hun werk voortzetten, maken lassers pompen en water standaarden en zijn de eerste 3 drilling teams al aan het werk om de eerste 7 centra van water te voorzien.
DrillingAtHealthCentreNearToMozambiqueBorder2
Driller in actie bij gezondheidscentrum bij de grens met Mozambique

Want de nood is hoog en het virus wacht niet.
Het benodigde bedrag voor dit project is bijna bij elkaar gebracht en wordt nog altijd verdubbeld door Wilde Ganzen.
Wilde Ganzen verdubbeld

Bouw van Jacana business centrum

Overheidskantoren die documenten m.b.t. land en bouwtekeningen behandelen zijn duidelijk vertraagd door Corona. Dat heeft ons echter niet tegengehouden om een borehole te drillen en aan de omheining te werken. Voor verdere bouwwerkzaamheden zullen we echter moeten wachten tot de papierwinkel rond is.
BusinessCentre
Divider

Hoe nu verder?

We proberen zo goed mogelijk de situatie in te schatten en opereren binnen de grenzen die mogelijk zijn, maar werken met groepen mensen is nog even niet aan de orde.

facebook
youtube
linkedin
NewsLetterFooter