NewsLetterHeading
April 2020

Hallo ,

Dat de meeste ziekenhuizen in Zambia geen beademingsapparatuur hebben is in deze tijd verschrikkelijk. Maar dat meer dan 10% van de gezondheidscentra in Oost Zambia, een gebied zo groot als heel Nederland, geen water heeft om handen te wassen dat is een ramp. Als daar niets aan gedaan wordt, worden deze centra wellicht besmettingshaarden.
Met de lokale capaciteit(*), die Jacana SMART Centre de afgelopen jaren heeft opgebouwd, kunnen we daar gelukkig direct iets aan doen.
HandWashingCoronaPump
Het provinciale ministerie van gezondheid heeft beloofd de transport kosten te dekken.
Voor de eerste 15 boreholes is geld bij elkaar gebracht door stichting Westberg, Marie-Stella-Maris en stichting SMART Centre. Wilde Ganzen verdubbeld elke euro.
Voor elke € 920 kunnen we een volgend gezondheidscentrum van water voorzien. Wilde Gazen neemt daarvan de helft voor haar rekening waardoor elke individuele bijdrage van € 460 één additioneel gezondheidscentrum van water voorziet.
Wilde Ganzen verdubbeld
Zo kunnen de kosten van een paar avondjes stappen die u in deze tijd uitspaart voor honderden mensen in Zambia het verschil maken.

Wij hopen op uw bijdrage ook al is het een deel van een pomp.

Ondertussen starten wij want er is geen tijd te verliezen. Het virus heeft Zambia bereikt en we hebben geen idee in hoeverre het zich verspreid heeft.

Actieplan

De bodem onderzoekers, die inmiddels meer dan 60 borehole sites hebben gelokaliseerd, gaan bij elk gezondheidscentrum op zoek naar de meest geschikte plek voor het borehole.
Gratis handleidingen
Manual Borehole Siting
Ondertussen maken de getrainde en inmiddels zeer ervaren lassers de pompen met lokale materialen waardoor de centra niet hoeven te wachten op overzeese invoer.

Importproducten zijn in deze tijd niet alleen 2½ keer duurder in transport, bovendien zijn de levertijden absoluut niet meer te voorspellen.
Rope pump 1
Telkens wanneer een pomp gereed is en de optimale lokatie voor een borehole bekend is gaat één van de vele ervaren drilling teams aan de slag. Zij boren de put en installeren de pomp.

Zo voorzien verschillende team simultaan verschillende gezondheidscentra van water. We zorgen er natuurlijk voor dat de drillers veilig kunnen werken. Ze slapen ieder in een eigen tentje, koken hun eigen voedsel en we zetten het gebied waar ze drillen af, zodat de toeschouwers niet te dicht bij kunnen komen.
Shipo drilling
Tenslotte worden er handwas faciliteiten geïnstalleerd en posters opgehangen.
SMART Hygiene Solutions manual
De boreholes worden zodanig gemaakt dat de gezondheidscentra (na de covid-19 crisis) deze indien gewenst kunnen upgraden. Ook daarbij kunnen de door ons getrainde ondernemers assisteren.

ElectricalPumps_web
(*) De lokale producenten van pompen, borehole siters en drillers hebben inmiddels ruim voldoende ervaring en leveren kwalitatief goed werk. Samen hebben ze reeds 216 boreholes en pompen geplaatsen en daarmee 13,107 mensen van water voorzien. Overigens blijft dat getal groeien zie www.jacana.help/mwater voor de meest recente cijfers.

Divider

Oh ja, stichting Jacana bestaat 5 jaar.

Maar het feestje stellen we uit. Zet het maar in je agenda 1 mei 2025.

5years
Volg ons op social media. We houden je daar op de hoogte met korte verhalen, foto's en videos.
facebook
youtube
linkedin
NewsLetterFooter