NewsLetterHeading
Jan 2023

Hallo ,

Jacana richt zich in al haar projecten op kleine ondernemers; denk aan water voor boeren, trainingen en begeleiding voor bijenhouders of kippenboeren en ga zo maar door.

Baseline

Voordat Jacana een project start in een nieuw ruraal gebied, willen we graag meer weten over de mensen die in het gebied wonen. We doen daarom altijd een klein onderzoek waarin we heel wat gegevens in kaart brengen waaronder:
  • Tot nu toe is er uit het onderzoek gebleken dat 88,5% van de mensen in onze project-gebieden (kleinschalige) ondernemers zijn (Self-employed). De meeste zijn boer.
  • Een gemiddeld gezin woont met 6 a 7 mensen in een huisje van 47m²(drie kamertjes van 4x4m). Er is gedurende vele jaren aan dat huis gebouwd en het heeft gemiddeld € 1,129 gekost.
SourceOfIncome
Source of income
Onze onderzoekers bekeken het huis, wat ons iets vertelt over het type dak, vloer, metselwerk en aantal ramen en deuren en maten van het huis. Ze hebben gekeken of er een elektriciteit aansluiting is of dat er solar of kaarsjes gebruikt wordt. Maar ook vroegen ze bijvoorbeeld naar het aantal mobiele telefoons in een huis, TV en radio etc.

Jacana kan uit een aantal gegevens een inschatting maken van wat een gezin per jaar kan investeren. Resultaat:
  • Een kwart van de families kan minder dan € 100 per jaar investeren.
  • 60% van de mensen kan minder dan € 300 per jaar investeren.
InvesementCapacity
  • De grote van het te verbouwen land is vaak aanzienlijk, dit omdat een Chief in een gebied grote stukken land aan de families geeft. De gemiddelde oppervlakte die een gezin heeft is volgens het onderzoek 4,7 ha. Dit wil zeggen een oppervlakte van 9.5 voetbalvelden.
footballfield9_5
4.7 hectare = 9.5 voetbalveld


  • Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4% van de families van de doelgroep ooit geld hebben gespaard en het gros doet dat onder een matras. Sparen in een zwakke munt heeft bovendien weinig zin, want je kunt er steeds minder mee kopen.

Investeren in groei

Als je de uitkomsten uit het onderzoek naast elkaar legt dan liggen de kansen voor de families in het gebruiken van de landbouwgrond. De meeste families halen dan ook hun broodwinning uit het verbouwen van maïs, soja, pinda’s, tabak, katoen of zonnebloemen. In goede jaren is het aanbod van de gewassen erg groot en de winstmarges extreem laag, soms zelfs zo laag dat kleine boeren onbewust verlies maken.
De grote vraag nu: hoe kan een familiebedrijf aan armoede ontsnappen als ze zo weinig kapitaal hebben om te investeren?

Mogelijke oplossing

In de visie van Jacana kun je aan de armoedespiraal ontsnappen als je de kans krijgt om geleidelijk je inkomsten te laten groeien en te herinvesteren in je bedrijf.
In Zambia zijn geïmporteerde landbouwgereedschappen, irrigatie systemen en zelfs tractoren te koop tegen westerse prijzen, maar als je per jaar maar € 100 kunt besteden, dan is er weinig kans dat je producten kunt kopen die je vooruit helpen.
ImportedProducts
Geïmporteerde producten

Om het toch mogelijk te maken voor de familiebedrijfjes in de dorpen om uit te breiden, heeft Jacana een hele reeks ondernemers getraind in het maken van betaalbare en schaalbare oplossingen die ondernemers op het platteland kunnen gebruiken voor het duurzaam uitbreiden van hun bedrijfjes. Daarnaast zijn er een aantal trainingen ontwikkeld die daarbij nuttig zijn.
SMART_products
In december heeft Jacana een Nieuwjaarsactie gehouden en met de vele bijdragen die we hebben gekregen, heeft Jacana de eerste SMART-Markt kunnen organiseren. Op deze markt hebben de getrainde ondernemers en Jacana trainers het volgende aanbod gedemonstreer, te weten: kippenvoer productie, basiskennis bijen houden, oesterzwammen groeien, organische landbouw, solar ontwerp en installatie voor kleine bedrijven, (mobiele) solar pompen, touwpomp en handmatig drillen van boreholes. In onderstaande video krijg je een indruk van de markt.

De video geeft een indruk:
1st SMART market
De markt is bezocht door meer dan 100 mensen uit 8 verschillende dorpen. Veel van hen hebben zich ingeschreven voor een of meer van de producten of diensten. Wat er met kop en schouders bovenuit stak was het maken van kippenvoer en compost met lokale middelen en een zonne-energie systeem voor de winkel, kapper of kippen.


Om de kleinschalige ondernemers in het dorp bij te staan in het nemen van de een eerste stap richting groei, zullen we een aantal van hen gedeeltelijk subsidiëren. De bijdrage van de Nieuwjaarsactie zal hiervoor gebruikt worden, maar als je nog meer families wilt ondersteunen in de dorpen dan is een kleine bijdrage altijd welkom.

Dat kan via bankrekening: NL89 TRIO 0390 3594 16 of via de web-site:Bedankt


Divider

Penningmeester gezocht

Na jaren lang belangeloze inzet, neemt Erik Dijk helaas afscheid van het Jacana bestuur. Wij willen hem natuurlijk hartelijk bedanken voor de tijd dat hij werkzaam was voor Stichting Jacana. .
Heb jij interesse om Jacana als penningmeester bij te staan en heb je affiniteit met boekhouding en cijfers?
Laat het ons weten door deze email te beantwoorden.

Het Jacana bestuur heeft een keer per drie maanden een vergadering, meestal een of twee uur online. Als penningmeester zul je onder andere verantwoordelijk zijn voor de jaarrekening en controle van de boekhouding. Verder neem je deel in het maken van een strategisch plan en alle zaken die verder ter sprake komen.
Divider
Volg ons ook op deze social media sites:
facebook
youtube
linkedin