NewsLetterHeading
Maart 2022

Hallo ,

Elektrische pomp selectie en installatie
Water aan huis is voor veel gezinnen in Afrika een droom, zeker op het platteland. Daar zijn de meeste mensen afhankelijk van een dorpspomp of als er in de buurt geen pomp is, zijn ze afhankelijk van open putten, stroompjes of rivieren. Het kost vrouwen en kinderen vaak uren om water voor het gezin te halen. Zij kunnen niet even een kraan opendraaien om een glaasje water te drinken, laat staan dat ze water gebruiken voor een (groenten)tuin of houden van kleinvee.
Gelukkig is Jacana sinds 5 jaar bezig om gezinnen in dorpen van water te voorzien. Deze geselecteerde gezinnen gebruiken het water niet alleen voor het huishoud maar ook om een inkomen te genereren, zoals het verbouwen van groentes of houden van kleinvee zoals kippen, varkens of geiten.

Vijf jaar geleden richtte Jacana zich op het installeren van lokaal gemaakte touwpompen die op dit moment in 93% van alle huishoudens nog goed onderhouden zijn en werken. Tijden veranderen en Jacana heeft toegang gekregen tot betaalbare elektrische solar pompen en veel gezinnen kiezen voor deze optie.
solar-pump-training
Training door Douglas Mudenda

Om aan de nieuwe vraag te kunnen voldoen heeft Jacana in maart 2022, 18 kleine ondernemers getraind die de klanten kunnen adviseren wat voor soort pomp het meest geschikt is voor het gezin en/of bedrijf. De grootte van de pomp is namelijk afhankelijk van de druk die de pump moet leveren (denk aan het grondwaterniveau en de hoogte van de tank) en de hoeveelheid water die de familie of het bedrijf nodig heeft. Verder moet er gemeten worden hoeveel water de grond rond de put kan leveren per minuut? Dit zijn belangrijke indicatoren voor de keuzes van een pomp.

pumpdiagram
Deelnemers leerden pomp-diagrammen te lezen

Kleinschalige boeren hebben geen financiële reserves. Na de jaarlijkse oogst in mei of juni krijgen de boeren "cash in hand" na het verkopen van de oogst. Een gedeelte van dat geld kunnen ze jaarlijks in hun bedrijf investeren, want sparen heeft weinig nut als de munteenheid over een jaar nog maar de helft waard is. Lenen is extreem duur, 25% rente per jaar is hier een goede deal. Dat komt mede vanwege munt devaluatie en bovendien is het lastig voor financiers om hun geld terug te krijgen want vaste woonadressen zijn er niet en de afstanden zijn enorm.

Dus: Zonder betaalbare en schaalbare oplossingen kunnen kleine boeren nooit hun bedrijf uitbreiden. Momenteel zijn er (buiten de Jacana getrainde ondernemers) geen leveranciers van betaalbare oplossingen. De bestaande aanbieders van water oplossingen richten zich op mensen met meer kapitaal.
pump_selection_training
Jacana heeft een range van betaalbare elektrische pompen voor gezinnen en bedrijven. Die systemen kunnen ieder jaar gemakkelijk uitgebreid worden met de opbrengsten van een volgende oogst. Het zijn kleine en zeer betaalbaar pompjes die we in Europa in bijvoorbeeld aquariums installeren. Na ruim een jaar testen op verschillende plekken in Afrika, blijken ze aan een lokale behoefte te voldoen.

Een voorbeeld: Jaar één krijgt een gezin een gesponsorde elektrische pomp die voldoende water levert voor het gezin en het bevloeien van een kleine groentetuin. Jaar twee kan het gezin zelf een extra uitbreiding betalen, waarmee een groter stuk land bevloeid kan worden. Jaar drie kan het gezin bijvoorbeeld een watertank aanschaffen. Kortom omdat de SMART techs betaalbaar zijn kan een gezin zelf kiezen wat nodig is om uit te breiden.
pdf
excel
Download gratis Handleiding

Divider

Solar ontwerp en installatie training

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de cursus “solar ontwerp en installatie”. Deze training ging over solar installaties voor verschillende doeleinden, niet dus specifiek over pompen. Bijna alle cursisten hebben inmiddels hun eigen ontwerp gemaakt en gaan deze komende maand installeren.
Na de nieuwsbrief bleek er enorme vraag naar de handleiding die we voor deze cursus hebben ontwikkeld.
Inmiddels is de handleiding voor iedereen beschikbaar op www.jacana.help/resources/solar, ook met dank aan Martijn Schootstra (van PUM) en Maarten Elffers. Bovendien vind je er ook een Excel bestand dat je zal helpen met de berekeningen van het systeem, het optimaliseren en het berekenen van kabel diktes.

pdf
excel
Download gratis Handleiding

Divider
Meer details kun je vinden op:

facebook
youtube
linkedin